AR-GE Projeleri

KATMA DEĞERİ YÜKSEK ÜRÜNLERİN KOBİ’LER TARAFINDAN ÜRETİLMESİ İÇİN OPERASYONEL SANAL FABRİKA SİSTEMİNİN GELİŞTİRİLMESİ


Başlangıç-Bitiş Tarihi: 01.10.2012-01.04.2015
Konusu ve Kapsamı: TÜBİTAK Santez Programı kapsamında; OSTİM de sanal fabrika sisteminin altyapısının geliştirilmesi ve uygulanması projesidir. Proje kapsamında;
1. Etkin bir şekilde potansiyel müşteriye ulaşıp onun isteklerine karşılık verebilecek potansiyel KOBİ’leri bir araya getirerek istenilen ürünü daha düşük fiyata ve daha yüksek bir kaliteyle müşteriye sunulması,
2. Müşteriden gelen taleplerin paket olarak KOBİ’ler tarafından alınabilmesi ve KOBİ’lerin ürünün tasarımından kurulumuna kadar tüm işlemlerini bu yapı içerisinde kolaboratif bir şekilde yapabilmesine imkan sağlanması,
3. Üye müşterilerin sistemi kullanarak istedikleri değişiklikleri ürünün tasarımı üzerinde uygulayabilmesi, KOBİ’lerin eşzamanlı olarak bu değişiklikleri görebilmesi ve uygulama yapabilmesi,
4. KOBİ’lere ek yatırım ve sahiplenme, teknolojik, personel vb. maliyetleri getirmeden onların bu uygulamalar ve servislerden yararlanmalarının sağlanması,
KOBİ’ler ile araştırma merkezlerini bir araya getirerek, yüksek katma değerli ileri teknolojiye sahip ürünlerin geliştirilmesi ve üretilmesinin sağlanması amaçlanmıştır.
Hedef Gruplar ve Nihai Faydalanıcılar: OSTİM KOBİ’leri ve ana yükleniciler / müşteriler
Destekleyen Kurum: TÜBİTAK
Proje Bütçesi: 353.827,75 TL
Sonuçları: Önerilen Sanal Fabrika Yönetim Sistemi çerçevesinde çok etmenli sistemler (Multi Agent Systems-MAS) esasında geliştirilmiştir. Değişik yetenekleri ve özellikleri olan etmenler sanal fabrikanın farklı iş fonksiyonlarını yerine getireceklerdir. Bu sistemin mevcut ve yaygın üretim sistemler ile (Örn. Üretim Yönetim Sistemleri(MRP)) daha kolay bir şekilde bütünleştirilmesi için Ontotloji temelli sistem alan modeli ortaya konulmuştur.
Sanal Fabrika yapısı bir merkezi sistem üzerinde kurularak (Bu projede OSTİM Teknoloji A.Ş. bu merkez rolünü üstlenecektir), hizmetleri ve uygulamaları Sanal Fabrikanın üyelerine servis olarak yazılım modeli esasında (SaaS) sunacaktır.
Projenin bir diğer önemli parçası kolaboratif tasarım altyapısını geliştirmektir. Bu hedefe ulaşmak için Dassault Systems tarafından geliştirilmiş olan CATIA V6 programı uygulanmıştır. Bu programın seçilmesinin en önemli nedeni internet tabanlı oluşu sayesinde sanal fabrika çerçevesinde faaliyet gösteren firmalar ve müşteriler arasında kolaboratif tasarım ortamının oluşturulmasını mümkün kılmasıdır.

 

ECOMANINDUSTRY: İMALAT ENDÜSTRİSİNDE ENDÜSTRİYEL EKOLOJİ VE EKO- VERİMLİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ


Başlangıç-Bitiş Tarihi: 01.04.2013-01.04.2016
Konusu ve Kapsamı: ECOMANINDUSTRY araştırma projesi TÜBİTAK Koordinasyonunda FP7 Lead Era programı desteği kapsamında Endüstriyel Ortak Yaşam ve Temiz Üretim gibi geleneksel yaklaşımları birleştirerek LEAD ERA hedefleri doğrultusunda yeni metodoloji ve araçların geliştirilmesi amacı ile hazırlanmıştır.
Özellikle Avrupa’da Geri Dönüşüm pazarında Temiz Üretim ve Endüstriyel Ortak Yaşam (TÜEOY) aracının uygulaması ile enerji ve malzeme akışını belli bir bölgede optimize ederek, geri dönüşümün artırılması ve üretim sektöründe tüketimin sürdürülebilirlik modelinin iyileştirilmesi amaçlanmaktadır.
Böylece geri dönüşümün tek bir geri dönüşüm ile sınırlı kalmayarak Endüstriyel Ekolojinin birbirine bağlı bir sistem olarak ekonomik yaklaşımını da oluşturacaktır.
Ayrıca atık bertaraf analizinden, ekosistem görünümlü analize geçiş sağlanacaktır.
Aynı zamanda İsviçre ve Türkiye arasında bölgeler ve disiplinler-arası tamamlayıcı bir işbirliği yaratılması amaçlanmaktadır.
Hedef Gruplar ve Nihai Faydalanıcılar:
OSTIM Organize Sanayi Bölgesi
OSTİM Firmaları,
İsviçre KOBİleri
Destekleyen Kurum: TÜBİTAK
Proje Bütçesi: 300.000 Euro, (FP7 Lead Era programı desteği)
Sonuçları: ECOMANINDUSTRY projesi farklı fabrikaların işbirliği ile oluşan üretim süreçlerinde toplam eko-verimliliği artırmayı hedeflemektedir.
Bu yaklaşımda bir sanayi sürecin atıklarını Ürün Olmayan Çıktıları (ÜOÇ) potansiyel olarak başka bir sanayi sürecine girdi olarak aktararak tüm sistemin ÜOÇ’lerini (non-product output) azaltmak için temiz üretim kavramını (tek sürecin verimliliği üzerinde odaklanarak) sanayi ekolojisi ile (belli bir alanda sistemik kaynakların verimliliği üzerinde odaklanarak) birleştirilecektir.

 

MİLLİ RÜZGAR ENERJİ SİSTEMLERİ GELİŞTİRİLMESİ VE PROTOTİP TÜRBİN ÜRETİMİ (MİLRES) PROJESİ


Konusu ve Kapsamı: Milli Rüzgar Enerji Sistemleri Geliştirilmesi ve Prototip Türbin Üretimi (MİLRES) Projesi, müşteri kurumu Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı olan ve 110G010 proje kodu ile TÜBİTAK KAMAG (Kamu Araştırmaları Destek Grubu) tarafından desteklenmekte olan bir ARGE projesidir.
Projenin temel amacı tasarımı ve teknolojisi Türkiye’ye ait, özgün ve dünya standartlarında rekabetçi bir rüzgâr sanayinin kurulması için gereken altyapıyı oluşturmaktır.
Projenin gerçekleştirilmesindeki amaçlar aşağıdaki gibidir;
• 10 yıllık dönemde Elektrik İşleri Etüt İdaresi tarafından planlanan 20 GW ve 20 yıllık dönemde de toplam 40 GW rüzgar enerjisi kapasitesi kurulumu için (1 MW kapasite 1 milyon USD) yurt dışına çıkacak toplam 40 Milyar USD kaynağın %25’ini yerli türbin teknolojisi ile üretip 20 yıllık dönemde 15 milyar USD ulusal kaynağın yurt dışına çıkmasını önlemek,
• Ülkemizde rüzgâr türbini alt sistemlerinin üretim ve test altyapısını geliştirmek, sanayici ve işçilerimize iş olanakları sağlamak, 120 bin kişiye doğrudan ve 250 bin kişiye dolaylı istihdam oluşturmak,
• Ulusal içerikli enerji Ar-Ge konularına sanayimizin daha fazla ilgisini çekmek ve rüzgâr türbini teknolojisinin yerlileştirilmesini sağlamak,
• Uluslararası enerji pazarında yarışabilecek enerji teknolojileri geliştirmek, uluslararası enerji yatırımlarında öncü rol almak,
• Rüzgâr gibi yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelik teknolojileri geliştirmek,
• Bu alanda işgücünün de yetiştirilmesiyle, yerli üretimin canlandırılması ve benzer pazarlara ihracat potansiyelini değerlendirmek,
• Rüzgâr santralleri için; kule, kanat, generatör ve ilgili güç elektroniği sistemlerini geliştirmek,
• Uzun dönemde dünyada rüzgâr türbini tasarımı, üretimi ve satışta ilk 5’e girmek, Türkiye’de kurulu kapasitenin en az %15’i rüzgârdan edilmesini sağlamaktır.
Hedef Gruplar ve Nihai Faydalanıcılar:
Yenilenebilir Enerji sektöründe faaliyet gösteren firmalar,
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı,
Enerji Sektörü,
İlgili kurum / kuruluşlar
Destekleyen Kurum: TÜBİTAK