Mesleki Eğitim Projeleri

Usta Öğreticilerin Yeterliliklerinin Arttırılması Projesi

Başlangıç-Bitiş Tarihi: Eylül 2014 - Ağustos 2015

Konusu ve Kapsamı: Türkiye’de Mesleki ve Teknik Eğitimin Kalitesinin Arttırılması Operasyonu (IQVET), İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı, Mesleki Teknik Eğitimin Kalitesinin Arttırılması Hibe Programı kapsamında;

1. Bölgede usta öğreticilik farkındalığını yaratmak,
2. OSTİM OSB’de faaliyet gösteren farklı sektör ve işkolundaki firmalara ulaşılarak, usta öğretici olmaya aday ustaları tespit etmek
3. Ustaların usta öğretici kurslarına katılımlarını ve sertifika almalarını sağlamak,
4. Usta öğreticilerin meslek alanlarını tespit ederek bu alanlarda bilgi ve tecrübelerini paylaşabilecekleri işletmeler arası bir ağ oluşturmak,
5. OSTİM Vakfı bünyesinde oluşturulacak uzaktan mesleki eğitim alt yapısı üzerinden belirlenecek 5 sektörde ve 15 meslek dalında uzaktan mesleki eğitim vererek mesleki-teknik eğitimin kalitesinin arttırılmasına katkıda bulunmak amacı ile gerçekleştirilmektedir.

Hedef Gruplar ve Nihai Faydalanıcılar: 

- KOBİ sahibi ve/veya çalışanları (Ustalar / Usta Öğreticiler),
- 5 sektör ve 15 meslek dalında uzaktan mesleki eğitim müfredatı ve materyalleri oluşturacak alan uzmanı/usta öğretici/öğretmen/teknik çalışanlar,
 MTE Kurumları, eğitim-istihdamla ilgi özel ve kamu kurum ve kuruluşları

Destekleyen Kurum: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

Bütçesi: 246.922,83 Euro

Beklenen Sonuçları:
1. Usta öğretici sayısının ve yeterliliklerinin / yetkinliklerinin arttırılması,
2. İşletmelerin stajyer, beceri eğitimi öğrencisi ya da çırak-kalfa kabul etme oranlarının arttırılması,
3. Uzaktan Mesleki Teknik Eğitim Sistemi Kurulması 
4. Okul-işletme-sosyal taraf işbirliğinin arttırılması,

Genç Yöneticiler ve Stratejik Yönetim Projesi

Başlangıç-Bitiş Tarihi: Aralık 2011-Aralık 2012
Konusu ve Kapsamı: LdV Yurtdışı Hareketlilik Programları kapsamında genç girişimcilere / adaylarına Yönetim ve Planlamanın AB boyutunda öğretilmesi ve Türkiye’de uygulanmasının desteklenmesi, doğrultusunda Avrupa’da teknik gezi, eğitim ve uygulama çalışmaları yaptırılması
Hedef Gruplar ve Nihai Faydalanıcılar: Ankara’da yaşayan idari bilimler eğitimi almış, mesleki olarak kendini geliştirmek isteyen, projenin uygulama safhasında işsiz olan gençler
Destekleyen Kurum: Ulusal Ajans
Bütçesi: 115.225,00 €
Sonuçları:
35 kişi Almanya’da (5’i engelli ve 5 kişi refakatçi),
10 kişi Belçika’da ve
6 kişi İngiltere’de olmak üzere
toplam 46 kişi
4 hafta süre ile alanlarında yurtdışında eğitim aldı ve staj uygulamaları yaptı.
Katılımcılar;
-Yurt dışındaki ev sahibi kuruluşlarda Stratejik Yönetim ve Planlama eğitimi alarak mesleki alanda kendilerini geliştirme imkanı buldular.
-Katılımcıların bireysel anlamda gelişimine (yabancı dil, yurt dışı tecrübesi, takım çalışması, vb.) katkı verildi.
-Katılımcılarda Avrupalılık bilincinin oluşması sağlandı.
-Katılımcıların mesleki bilgi ve beceri düzeylerinin arttırılmasına katkı sağlandı.

CNC Programcısı ve Operatörlüğü Projesi

Başlangıç-Bitiş Tarihi: Eylül 2007 - Aralık 2007
Konusu ve Kapsamı: Özelleştirme Sosyal Destek Programı Kapsamında CNC Operatörlüğü Alanında İstihdam Amaçlı Meslek Eğitim verilmesi
Hedef Gruplar ve Nihai Faydalanıcılar: 18-30 Yaş arası genç işsizler
Destekleyen Kurum: Dünya Bankası, İŞKUR
Bütçesi: 65.000,00 TL
Sonuçları:
- 29 işsiz gence CNC Operatörlüğü alanında mesleki eğitim verilmiştir.
- Başarılı olan katılımcıların % 50’sinin istihdam edilmesi sağlanmıştır.
- Sanayi Bölgesinin ilgili alanda nitelikli eleman ihtiyacının karşılanmasına katkıda bulunulmuştur.

 OSTİM İnsan Kaynakları Eğitim Merkezi (OSTİM İKEM)

Başlangıç - Bitiş Tarihi: Aralık 2004-Ağustos 2005
Konusu ve Kapsamı: Aktif İşgücü İhaleleri Kapsamında Etkin İş Piyasası Önlemleri İçin Hibe Planında Ostim İnsan Kaynakları Eğitim Merkezi (Ostim İKEM) Kurulmasıdır.
Hedef Grupları ve Nihai Faydalanıcıları: 18-25 Yaş Arası Genç İşsizler
OSTİM Organize Sanayi Bölgesi’nde Faaliyet Göstermekte Olan Küçük Ve Orta Ölçekli İşletmeler
Destekleyen Kurum: MFİB, İş-Kur
Bütçesi: 257.093 €
Sonuçları:
- OSTİM OSB’deki İşletmelerin İhtiyaçları Doğrultusunda;
- CNC Operatörlüğü Alanında 36,
- Torna Tesviye Alanında 36,
- Cad /Cam Alanında 24,
- Kaynakçılık Alanında 72 ve
- Dış Ticaret Alanında 74 Kişiye Uygulamalı Mesleki Eğitim verilmiştir.
- Başarılı Olan Kursiyerlerin % 64’ü (144 Kişi) İlk 3 Ay İçinde işe yerleştirilmiştir.

OSTİM Danışmanlık Merkezi Projesi (ODAM)

Başlangıç- Bitiş Tarihi: Ocak 2005-Ocak 2006
Konusu ve Kapsamı: Aktif İşgücü ihaleleri kapsamında etkin iş piyasası önlemleri için hibe planında Ostim Danışmanlık Merkezi kurulmasıdır.
Hedef Grupları ve Nihai Faydalanıcıları: OSTİM Organize Sanayi Bölgesi’nde yer alan Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler
Destekleyen Kurum: MFİB, İş-Kur
Bütçesi: 182,556 €
Sonuçları:
- 103 KOBİ’ye danışmanlık hizmeti verilmiştir.
- KOBİlere eğitim hizmeti verilmiştir.
Verilen Hizmetler;
- Yönetim (Kurumsallaşma, Şirket Yeniden Yapılandırma, Marka Danışmanlığı, Verimlilik, İş Modeli Tasarlanması, Insan Kaynakları Danışmanlığı vb. konularda)
- Teknoloji (Ar-Ge Süreçlerinin İzlenmesi, Ar-Ge Finansmanı, Teknoloji Transferi, Bilgi teknolojileri danışmanlığı vb. konularda)
- Kalite (ISO, CE, Kalite Yönetimi, diğer standartlar vb. konularda)
- Dış ticaret (Dış Ticaret Mevzuatı, Pazar araştırmaları, e-ticaret, Dış ticaret finansmanı, dış ticaret işlemleri, nakliye, sigorta, gümrük vb. konularda)
- Mali (Finansman Yönetimi, Bütçeleme, Muhasebe, Nakit Planlaması, Risk Yönetimi, Vergi, Fizibilite, Finansal Kararlar vb. konularda) olmak üzere KOBİ’lerin ihtiyaç duyduğu beş farklı başlık altında danışmanlık hizmeti sunulmuştur.

OSTİM İş Geliştirme Merkezi Projesi (İŞGEM)

Başlangıç – Bitiş Tarihi: Şubat 2005-Şubat 2006
Konusu ve Kapsamı: Serbest meslek sahiplerinin ve KOBİ’lerin kuruluş veya gelişimini desteklemek yolu ile işsizlere yeni iş alanları yaratmayı hedefleyen bir iş geliştirme merkezi kurulması projesidir.
Hedef Grupları ve Nihai Faydalanıcıları: Kendi işini kurmak isteyen genç girişimciler
Destekleyen Kurum: MFİB, İş-Kur
Bütçesi: 114.046 €
Sonuçları:
- 38’i girişimci olmak üzere yaklaşık 100 kişye iş imkanı oluşturulmuştur.
- Proje kapsamında girişimcilere;
1. Pazarlama ve Satış Danışmanlığı
2. Dış Ticaret Danışmanlığı
3. Proje Finansmanı Danışmanlığı
4. Finansman Yaratma ve Banka İlişkilerinin Geliştirilmesi Danışmanlığı
5. Bütçe Hazırlanması Danışmanlığı
6. Yönetim Danışmanlığı
7. Kalite Yönetim Sistem Danışmanlığı
Hizmetleri verilmiştir.
- Sağlanan ortak kullanım imkanları ve ihtiyaç duydukları eğitimler ile de desteklenerek sürdürülebilmelerine katkıda bulunulmuştur.