Ostim Teknopark

 

 

 

 

www.ostimteknopark.com.tr

OSTİM, üretimin kalbi...
OSTİM, 17 ana sektörde, 139 işkolu 5.200 işletme ve 60.000 çalışanıyla Türkiye’de nitelikli üretimin adresi olarak ülkemize katma değer sağlıyor. Makina imalattan, savunma ve havacılığa; medikal cihazlardan, raylı sistemlere; kauçuktan yenilenebilir enerji ve çevreye varan bir yelpazede firmalarımız ülkemizin refahı için çalışıyor, üretiyor ve istihdam yaratıyor.
Artık, üretim yeteneklerimizi yenilikçi ve küresel pazarlarda rekabet gücü sahibi ürünler için kullanmaya başlıyoruz. İşletmelerimizin Ar-Ge’ye ve teknolojik yeniliğe yatırım yapmaları için en verimli ekosistemi oluşturuyoruz.

OSTİM Teknopark: Tematik Teknoloji Geliştirme Bölgesi
Ülkemizin karşı karşıya kaldığı en önemli darboğazlardan birinin enerji alanında olduğunu biliyoruz. Enerji kaynaklarımız kısıtlı; bu alandaki teknolojimizi kendimiz üretemiyoruz, ithal ediyoruz.
Küresel rekabette, çevreye duyarlı çözümler ve ürünler gün gittikçe daha çok önem kazanıyor. Çevresel etkiler satın alıcıların en çok önem verdiği kriterler arasında yer almaya başlıyor.
Yerküremizin, bizden sonraki kuşaklar için de yaşanabilir olmasını istiyoruz.
OSTİM’de yenilenebilir enerji ve çevre alanındaki firmalarımızı daha çok üretmeye, daha nitelikli, daha yenilikçi ürünler geliştirmeye teşvik ediyoruz. Bunun için OSTİM’de bir Teknoloji Geliştirme Bölgesi kuruyoruz.

Kurumsal Hizmetler

Kuluçka Merkezi - Ar-Ge Ofisleri
Ar-Ge çalışmalarını besleyen nitelikli çalışma alanları, çeşitli destek ve teşvik avantajları ve yenilikçilik iklimini destekleyen hizmet ve arayüzlerle araştırmacı, girişimci ve sektör liderlerinin hizmetinde. Bölgede yer alacak firma ve girişimcilerimiz,

- ortak sekreterya,
- muhasebe
- hukuk hizmetleri
- fikri mülkiyet hakları
- iletişim altyapısı
- ortak sosyal alan

olanaklarından faydalanabilecekler.

Enformasyon ve Eşleştirme Merkezi
Yenilenebilir enerji ve çevre teknolojileri sektörüne ait her türlü bilginin kolayca erişilebildiği üniversite, araştırma merkezleri, kamu, STK vb. bilgi kaynaklarıyla entegre çalışan enformasyon merkezi; başvuran kişi veya kurumun ihtiyaç ve taleplerine göre işbirliği ağını kullanan ve tarafları buluşturarak bilginin ürüne dönüşümü süreçlerinde operasyonel destek veren bir hızlandırma merkezi niteliğindedir. Teknopark faydalanıcılarına gelişmiş bir teknik alt yapı temelinde hizmet sunacak olan merkez, özellikle girişimciler için yatırımcı ve risk sermayesini buluşturarak Ar-Ge sonuçlarının ticari ürüne dönüştürülmesinde önemli bir arayüz olacaktır.

Yenilikçi Ürün Sergi ve Simülasyon Açık Alanı
Yeşil bina yaklaşımı çerçevesinde enerji verimliliği, yenilenebilir enerji ve çevre teknolojileri ürün ve uygulamalarıyla inşa edilecek olan Tematik Teknopark; en yeni ürün/prototip ve uygulamaların yer aldığı özel bir sergi ve simülasyon alanlarıyla faydalanıcı ve taraflara sektördeki gelişmeleri yakından izleme ve tanıtma imkanı sunuyor.

Danışmanlık ve Eğitim Merkezi
Enerji verimliliği, yenilenebilir enerji ve çevre teknolojileri sektörüne yönelik olarak hizmet veren bir danışmanlık ve eğitim birimi de OSTİM ve çevresinde yer alan yaklaşık 17.500 işletmeye sunacağı Enerji Verimliliği Danışmanlığı ve toplumun tüm kesimlerine hizmet vermek üzere Teknopark’daki yerini alıyor.

Ticarileştirmeye Yönelik Pazar Araştırma ve Raporlama Merkezi
Paydaş üniversitelerle işbirliği içinde oluşturulacak araştıma merkezinin Ar-Ge öncesi ihtiyaç ve pazar analizi, Ar-Ge sonrası ticarileştirmeye hazır ürünler için girişimci ve yatırımcılara yönelik pazar analizi ve fizibilite hizmetleri vermesi hedefleniyor.

Küme Yönetim Merkezi
2009 yılından bu yana OSTİM’de gösterdiği faaliyetlerle tematik Teknopark girişiminin öncü ve destek gücünü oluşturan OSTİM Yenilenebilir Enerji ve Çevre Teknolojileri Kümelenmesi faaliyetlerini Teknopark bünyesinde sürdürüyor. 56 Ankara firması ve sahip olduğu ulusal ve uluslar arası kamu, özel sektör, STK işbirliği ağını OSTİM Teknopark yenilikçilik ortamının faydasına sunacak olan kümelenme yönetimi, sektörde yürütülen yerli ve milli üretim projelerinin de Teknopark faydalanıcılarıyla birlikte destekçisi ve öncüsü olmayı hedefliyor.

Kurum Temsilcilikleri
OSTİM Teknopark içerisinde yer verilecek olan sektörle ilgili tüm kamu ve özel sektör kurumlarının birim ve temsilcilikleriyle sektör içi bilgi akışının hızlandırılması amaçlanıyor.

Konferans, Toplantı ve Sosyal Alanlar Merkez/Kompleksi
OSTİM Teknopark bünyesinde tüm bölgenin ihtiyacını karşılayacak olan konferans ve toplantı merkezi ile çalışanların gereksinimlerine yönelik planlanmış sosyal alanlar yer alacaktır. Kurumsallaşmış uluslar arası organizasyonlara ev sahipliği yapması planlanan konferans merkezinin, destekleyici konaklama imkanlarıyla birlikte uzun süreli ulusal/ sektörel eğitimler için bir cazibe merkezi ve ulusal buluşma noktası olması amaçlanıyor.

Farkındalık/Bilgilendirme Sergi/Müzesi
Toplumun her yaş ve kesiminden kişilerin enerji verimliliği, yenilenebilir enerji kaynakları ve çevre konusunda farkındalıklarının sağlanması ve bilgi edinmeleri amacıyla kurulacak bilim sergisi ve müzesinin ilköğretimden üniversite sonrasına kadar olan çocuk ve genç kesimi hedefleyen yazokulu, atölye çalışmaları, kurs ve seminerlerle toplumla iç içe olan bir sosyal merkez olması hedefleniyor.

Test, Analiz Merkezi ve Laboratuvarlar
Sektörün ihtiyacına yönelik olarak ve özellikle yenilikçi alanlar dikkate alınarak planlanacak olan test, analiz merkezleri ve laboratuvarların bölgedeki araştırmacı ve girişimcilerimize hizmet sunması amaçlanmaktadır.