Sanayi İşbirliği Programı (SİP)

KAMU ALIMLARINDA
SANAYİ İŞBİRLİĞİ PROGRAMI (SİP) KONFERANSI

Kamu Alımlarında SİP Konferans Raporu, 17 Mayıs 2016 tarihinde gerçekleştirilen “Kamu Alımlarında Sanayi İşbirliği Programı Konferansı” çalışmaları hakkında bilgi verilmesi ve elde edilen sonuçların paylaşılması amacı ile hazırlanmıştır.
“Kamu Alımlarında SİP Konferansı ile; Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan ve 15 Şubat 2015 tarihinde yürürlüğe giren, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3 üncü Maddesinin (u) Bendine Göre Yapılacak Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Sanayi İşbirliği Programı Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik (Resmi Gazete, 29268, 15 Şubat 2015) hakkında;

- Farkındalık ve kamuoyu oluşturulması,

- Kamu kurumları ve özel sektör görüşlerinin alınarak yönetmeliğin uygulanabilirliğinin desteklenmesi ve kolaylaştırılması,

- İyileştirmeye açık alanlar için ortak görüş ve eylem planı oluşturması

amaçlanmıştır.

Bununla birlikte Sanayi İşbirliği Programının ilgili sektörlerde (Enerji, Sağlık/Tıbbi Cihaz, Ulaştırma, Bilgi Teknolojileri) etkin kullanımının sağlanmasına yönelik yol haritasının belirlenmesi ve konferans sonunda ortaya çıkacak olan görüş ve tespitlerin raporlanarak bir yol haritası niteliğinde ilgili kurum ve kuruluşlara ve özel sektöre ışık tutması hedeflenmiştir.

Bu amaçlar doğrultusunda Kamu Alımlarında Sanayi İşbirliği Programı Konferansı, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı himayesinde; Ankara Ticaret Odası – OSTİM işbirliği ve koordinasyonunda;
17 Mayıs 2016 Salı Günü; Ankara Ticaret Odası evsahipliğinde; kamu, sivil toplum kuruluşları ve özel sektörden toplam 376 temsilcinin katılımı ile gerçekleştirilmiştir.

SIP Konferansı Sonuç Kitabı için tıklayınız.