Kurumsal

Kurumsal

Başkanın Mesajı

Başkanın Mesajı

Misyon & Vizyon

Misyon & Vizyon

Ostim Vakfı Hakkında

Ostim Vakfı Hakkında

Stratejik Plan

Stratejik Plan

Ostim Vakfı İştirakleri

Ostim Vakfı İştirakleri

OSTİM Vakfı tarafından bölgemizde yer alan işletmelere verilmekte olan hizmetlerin daha etkin ve verimli bir şekilde sunulmasını temin etmek amacı ile iştiraki olarak farklı konularda çalışmalar yürütmek üzere çeşitli tüzel kişilikler oluşturulmuştur. Bunlardan başlıcaları OSTİM Yatırım A.Ş., OSTİM Teknopark, OSTİM Proje A.Ş. ve Ortadoğu Fuarcılık A.Ş. dir. Farklı konu ve alanlarda OSTİM’li işletmelere yönelik hizmet ağının sürekli iyileşen ve genişleyen yapısı ile çalışmalarımız hız kesmeden devam etmektedir.

İşbirliği Yapılan Ostim Kuruluşları

OSTİM Vakfı hizmet çeşitliliğini ve firmaların bu hizmetlerden yararlanma imkanlarını maksimum düzeyde gerçekleştirmek adına bölgesinde yer alan / faaliyet gösteren ve kurulumundan organizasyonel faaliyetlerine kadar bir çok konuda destek verdiği ve ayrılmaz bir parçası olarak bütünleştiği kurum / kuruluşlar ile işbirlikleri gerçekleştirmektedir. Bu çerçevede ortak hizmet bilinci ile işletmelerin kapasite ve verimliliklerinin arttırılmasına yönelik Kümelenmeler gibi çok sayıda proje bazlı çalışmalar gerçekleştirilmektedir.

 

Ostim Osb
Ostim Teknoloji
Ostim Tasarım Mühendislik
Ostim Gazetesi
OSSA
Medikal Küme
Yenilenebilir Enerji
İŞİM
ARUS
Kauçuk
Haberleşme Kümesi
Ostim Spor

Projelerimiz

Projelerimiz

OSTİM Vakfı tarafından hazırlanan, uygulanan ve sürdürülebilirliği sağlanarak bölge işletmeleri için yeni açılımları geçmişten günümüze taşıyan projelerimizden bazıları “Bölgesel Kalkınma, Mesleki Eğitim ve Ar-Ge Projeleri” sayfalarında sunulmuştur. Bu projeler çeşitli kurum / kuruluşlarca sağlanan fon/ hibelerin yanı sıra OSTİM Vakfı’nın kendi kaynakları ile finanse edilmekte / uygulanmaktadır.

İşbirlikleri

İşbirlikleri

Vakfımız tarafından bölgemiz işletmelerine fayda sağlamak amacıyla gerek kendi imkanlarımız ve gerekse çeşitli kurum/kuruluşlar tarafından sağlanan fon/hibeler ile gerçekleştirilen proje bazlı çalışmalarımızda çok sayıda Kurum / Kuruluş / STK ile işbirliği yapılmıştır. OSTİM Vakfı bu doğrultuda önümüzdeki süreçlerde de bölgemiz yararına gerçekleştirilebilecek her türlü bölgesel, ulusal ya da uluslar arası işbirliklerine hazır bir organizasyondur.