Anadolu Raylı Ulaşım Sistemleri Kümelenmesi

Anadolu Raylı Ulaşım Sistemleri Kümelenmesi

Kuruluş Yılı: 2012 / Üye Sayısı: 170+ / Toplam Personel Sayısı: 31350+ / Mühendis Sayısı: 3350+ / Yabancı Dil Bilen Sayısı: 2950+

Ülkemizin raylı ulaşım sistemlerindeki her türlü ihtiyacının yerli sanayici tarafından üretilebileceğini savunan raylı ulaşım sistemleri sanayicileri, “Raylı sistem milli davadır” ilkesiyle yola çıkarak destekleyici kurum ve kuruluşları ile birlikte “ İş Birliği ve Güç Birliği” inancıyla bir araya gelmiş ve Türkiye’nin ilk bölgesel olmayan ve Tüm Anadolu’yu kapsayan “ Anadolu Raylı Ulaşım Sistemleri Kümelenmesini” oluşturmuştur.

Anadolu Raylı Ulaşım Sistemleri Kümelenmesi;
Küme üyesi firmalar tarafından, tasarımından nihai ürüne kadar yerli ve milli marka raylı ulaşım sistemlerini üretmeyi ve üretilen yerli ve milli markalarımızı ülkemizde ve dünya pazarlarında rekabet edebilir kalıcı dünya markaları haline gelmesine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.

Bu doğrultuda aşağıda yer alan çalışma grupları nezdinde küme faaliyetleri devam ettirilmektedir.
• Raylı Ulaşım Sistemleri İşletme
• Hat ve Yapı İşleri
• Araç Tasarım ve Üretimi
• Elektrik ve Elektronik Sistemler
• Mekanik Sistemler
• Tasarım ve Mühendislik
• Eğitim ve Üniversiteler
• Hukuk ve Mevzuat
• Standart and Sertifikasyon

www.anadoluraylisistemler.org