Ostim Teknoloji

Ostim Teknoloji

ODAGEM, çalışmalarına 2004’te TÜBİTAK Üniversite-Sanayi Ortak Araştırma Merkezleri Programı çerçevesinde başlamıştır. 2007’den itibaren faaliyetlerini Anonim Şirket olarak yürütmektedir. TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nin de içinde bulunduğu kurum - kuruluş ve akademisyen ve işadamlarından oluşan 25 ortaklı bir yapıya sahiptir.

Ostim Ortak Araştırma ve Geliştirme Merkezi (ODAGEM) Mühendislik ve imalât alanlarında karşılaşılan teknik gereksinimlere cevap vermek için kurulmuş bir Ar-Ge şirketidir. Sağladığı mühendislik, danışmanlık ve eğitim hizmetlerinin yanı sıra bölge ve sektöre bağlı olmaksızın yeni teknolojilerin kullanımı, uyarlanması ve geliştirilmesi yönünde araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunmaktadır.

Çeşitli Ar-Ge Projeleri yürütmekte olan ODAGEM, "Sanal Fabrika" prototipinin Ostim'de geliştirilmesine yönelik bir San-tez projesi yürütmektedir. Proje ile Ostim'li KOBİ'lerin ortak tasarım, ortak üretim ve ortak pazarlama faaliyetlerini gerçekleştirebilecekleri bir network kurulacaktır.
Sanayi projelerinin etkin bir şekilde yürütülmesini sağlamak amacıyla ulusal ve uluslararası işbirlikleri içinde yer alan ODAGEM, bilgi ağlarını takip eder, ulusal ve uluslararası Ar-Ge desteklerini projelerine uygular.