Milli Rüzgar Enerji Sistemleri Geliştirilmesi Ve Prototip Türbin Üretimi (MİLRES) Projesi
Mart2018

Milli Rüzgar Enerji Sistemleri Geliştirilmesi...

Milli Rüzgar Enerji Sistemleri Geliştirilmesi ve Prototip Türbin Üretimi (MİLRES) Projesi, müşteri kurumu Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığ...

Projeyi Görüntüle
Ecomanındustry: İmalat Endüstrisinde Endüstriyel Ekoloji Ve Eko-Verimliliğin Geliştirilmesi
01.04.2013-01.04.2016

Ecomanındustry: İmalat Endüstrisinde Endüstri...

ECOMANINDUSTRY araştırma projesi TÜBİTAK Koordinasyonunda FP7 Lead Era programı desteği kapsamında Endüstriyel Ortak Yaşam ve Temiz Üretim g...

Projeyi Görüntüle
Katma Değeri Yüksek Ürünlerin KOBİ’ler Tarafından Üretilmesi İçin Operasyonel Sanal Fabrika Sisteminin Geliştirilmesi
01.10.2012-01.04.2015

Katma Değeri Yüksek Ürünlerin KOBİ’ler Tarafı...

TÜBİTAK Santez Programı kapsamında; OSTİM de sanal fabrika sisteminin altyapısının geliştirilmesi ve uygulanması projesidir. Proje kapsamınd...

Projeyi Görüntüle
KOBİ’ler İçin Sürdürülebilir İş Birliği Ağı Projesi
Aralık 2008 – Aralık 2010

KOBİ’ler İçin Sürdürülebilir İş Birliği Ağı P...

AB Leonardo Da Vinci Programı Yenilik Transferi Kapsamında Ostim İş ve inşaat Makineleri Kümesi (İŞİM) KOBİler İçin Sürdürülebilir İşbirliği...

Projeyi Görüntüle
Ostim Osb’de Yer Alan Kümelerde Derinlemesine Analiz Çalışması
Ocak 2011-Nisan 2011

Ostim Osb’de Yer Alan Kümelerde Derinlemesine...

Doğrudan Faaliyet Destek Programı TR51/10/DFD “Yerel ve sektörel kalkınmaya katkı sağlamaya yönelik stratejik araştırma çalışmaları” kapsamı...

Projeyi Görüntüle
“Ostim Ekopark” Hareketlilik Merkezi Ve Tematik Teknopark Fizibilite Raporu
Ocak 2012-Nisan 2012

“Ostim Ekopark” Hareketlilik Merkezi Ve Temat...

OSTİM Yenilenebilir Enerji ve Çevre Teknolojileri Kümelenmesi çalışmaları ve Ankara Kalkınma Ajansı 2011 Yılı Doğrudan Faaliyet Destek Progr...

Projeyi Görüntüle
Bir Bilge Bin Bilge Projesi
Temmuz 2013 – Nisan 2014

Bir Bilge Bin Bilge Projesi

Ankara Kalkınma Ajansı 2012 Yılı Mali Destek Programı kapsamında gerçekleştirilen proje ile Kıdemli Uzman Hizmetleri Sistemi ile mesleğinin ...

Projeyi Görüntüle
Genç Yöneticiler Ve Stratejik Yönetim Projesi
Aralık 2011-Aralık 2012

Genç Yöneticiler Ve Stratejik Yönetim Projesi

Konusu ve Kapsamı: LdV Yurtdışı Hareketlilik Programları kapsamında genç girişimcilere / adaylarına Yönetim ve Planlamanın AB boyutunda öğre...

Projeyi Görüntüle
Usta Öğreticilerin Yeterliliklerinin Arttırılması Projesi
Eylül 2014 - Ağustos 2015

Usta Öğreticilerin Yeterliliklerinin Arttırıl...

Konusu ve Kapsamı: Türkiye’de Mesleki ve Teknik Eğitimin Kalitesinin Arttırılması Operasyonu (IQVET), İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Ope...

Projeyi Görüntüle
Genç Yöneticiler ve Stratejik Yönetim Projesi
Aralık 2011-Aralık 2012

Genç Yöneticiler ve Stratejik Yönetim Projesi

LDV Yurtdışı Hareketlilik Programları kapsamında genç girişimcilere / adaylarına Yönetim ve Planlamanın AB boyutunda öğretilmesi ve Türkiye’...

Projeyi Görüntüle
CNC Programcısı ve Operatörlüğü Projesi
Eylül 2007 - Aralık 2007

CNC Programcısı ve Operatörlüğü Projesi

Özelleştirme Sosyal Destek Programı Kapsamında CNC Operatörlüğü Alanında İstihdam Amaçlı Meslek Eğitim verilmesi

Projeyi Görüntüle
Ostim İnsan Kaynakları Eğitim Merkezi (Ostim İKEM)
Aralık 2004-Ağustos 2005

Ostim İnsan Kaynakları Eğitim Merkezi (Ostim ...

Aktif İşgücü İhaleleri Kapsamında Etkin İş Piyasası Önlemleri İçin Hibe Planında Ostim İnsan Kaynakları Eğitim Merkezi (Ostim İKEM) Kurulmas...

Projeyi Görüntüle
Ostim Danışmanlık Merkezi Projesi (ODAM)
Ocak 2005-Ocak 2006

Ostim Danışmanlık Merkezi Projesi (ODAM)

Aktif İşgücü ihaleleri kapsamında etkin iş piyasası önlemleri için hibe planında Ostim Danışmanlık Merkezi kurulmasıdır.

Projeyi Görüntüle
Ostim İş Geliştirme Merkezi Projesi (İŞGEM)
Şubat 2005-Şubat 2006

Ostim İş Geliştirme Merkezi Projesi (İŞGEM)

Serbest meslek sahiplerinin ve KOBİ’lerin kuruluş veya gelişimini desteklemek yolu ile işsizlere yeni iş alanları yaratmayı hedefleyen bir i...

Projeyi Görüntüle